Меню

Tchaikovsky P. Romances. Songs. Vol. 1. Collected Works in 12 note-books

Tchaikovsky P. Romances. Songs. Vol. 1. Collected Works in 12 note-books

140 ₽

Order now
979-0-3522-0399-0

Author:
Tchaikovsky P.
Author (full):
Pyotr Tchaikovsky
Title (full):
Series “Singer's golden repertoire”. Romances. Songs. Collected Works in 12 note-books. Volume 1
Number of pages:
40

In Russian

CONTENTS:

TRI YUNOSHESKIKH ROMANSA (1850–1860)
     I. MOI GHENII, MOI ANGHEL, MOI DRUG. Slova A. A. Feta (Music text example)
     II. PESN‘ ZEMFIRY. Slova A. S. Pushkina
     III. MEZZA NOTTE (POLNOCH‘). Slova neizvestnogo avtora
SHEST‘ ROMANSOV. Op. 6 (1869)
     I. NE VER‘, MOI DRUG… Slova A. K. Tolstogo
     II. NI SLOVA, O DRUG MOI… Slova A. N. Pleshcheyeva (iz M. Gartmana)
     III. I BOL‘NO, I SLADKO… Slova Ye. P. Rostopchinoi
     IV. SLEZA DROZHYT… Slova A. K. Tolstogo
     V. OTCHEGO? Slova L. A. Meya (iz Gheine)
     VI. NET, TOL‘KO TOT, KTO ZNAL… Slova L. A. Meya (iz Gyote)

Author
Tchaikovsky P.
Author (full)
Pyotr Tchaikovsky
Title (full)
Series “Singer's golden repertoire”. Romances. Songs. Collected Works in 12 note-books. Volume 1
Number of pages
40